Kiedy trzeba wymienić wodomierz?

Wodomierz jest bardzo ważnym elementem całego systemu poboru wody w poszczególnych gospodarstwach- na mocy wskazanych przez niego wartości naliczane są opłaty według zużycia wody z sieci. Co ważne, stosowanie, konserwacja i wymiana tych urządzeń jest określona dość szczegółowo poprzez przepisy prawne, do których przestrzegania są zobowiązani wszyscy, którzy zdecydowali się na podłączenie do sieci wodociągowej. Kiedy konieczna jest wymiana wodomierzy, jak ją przeprowadzić i jakie inne możliwości jeszcze posiadamy?

 

Kiedy wymienić wodomierz i czym jest proces legalizacji?

 

Przepisy prawne określają żywotność wodomierza na okres 5 lat, a po upływie tego czasu powinna zostać przeprowadzona jego wymiana. Może to oznaczać dosłowną wymianę całego urządzenia na nowy egzemplarz, którą to wymianą może się zająć firma, która specjalizuje się w takich zleceniach- na przykład przedsiębiorstwo Terlan. Jeśli jednak wydaje się nam, że wodomierz nadal poprawnie mierzy ilość pobieranej wody- możemy przeprowadzić jego legalizację na kolejny czas, a więc nie musimy w takim przypadku kupować nowego urządzenia. Podczas legalizacji urządzenia zostaje nam przyznany czas jego ważności. Działanie urządzenia może też być poddawane okresowym kontrolom. Przyznany okres legalizacji starego urządzenia może być jednak krótszy niż pełne 5 lat, jakie mamy w przypadku całkowitej wymiany urządzenia na nowe.

 

Legalizacja wodomierza na kolejny okres czasu ma oczywiście sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy urządzenie działało i nadal działa bezawaryjnie. Prawdą jest natomiast, że tak jak każde inne urządzenie, także i wodomierz ulega z czasem zużyciu i zdarzają się sytuację, kiedy legalizacja starego urządzenia nie ma sensu. Wodomierze głównie zużywają się poprzez szkodliwy wpływ osadzających się na nich substancji mineralnych z samej wody. Każda awaria wodomierza oznacza bowiem przerwanie czasu legalizacji i wymaga ponownego jej przeprowadzenia. Trzeba też wziąć pod uwagę, że ponowna legalizacja jest czasochłonna, gdyż również wymaga wymontowania urządzenia i dostarczenia go do odpowiedniego punktu, gdzie zostanie sprawdzony jego stan techniczny. Na czas legalizacji w miejscu starego wodomierza trzeba umieścić inny, który posiada termin ważności. Dlatego też wymiana wodomierza na nowy wiąże się z odrobinę większymi kosztami, ale jest znacznie łatwiejsza do przeprowadzenia. Zazwyczaj przeprowadza się ją szybciej i jest mniej skomplikowana. Tak naprawdę od samego właściciela zależy więc, na jaką opcję się on zdecyduje.