Rogowa 15/2a
Śnice

Czy trudno jest założyć spółkę w Hiszpanii? Jakie podjąć kroki na początku?

Działalność biznesowa w Hiszpanii może być w praktyce prowadzona na różne sposoby. W Polsce popularną strategią jest rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej, co znane jest też jako samozatrudnienie. W takim przypadku przedsiębiorca występuje imiennie w rejestrze, sam się opłaca i sam odpowiada za swoją działalność. Ma też możliwość zatrudniania w swojej firmie innych pracowników.

Read More »